KISSMYARTS
// text and photography by Marjolein den Hartog

Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door KISSMYARTS geleverde producten en diensten.

KISSMYARTS, gevestigd te Kampsedijk 13, Enspijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

KISSMYARTS verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt en/of omdat je toestemming hebt gegeven je door KISSMYARTS te laten fotograferen en deze foto’s te (laten) publiceren. De gegevens die KISSMYARTS hiervoor nodig heeft en verwerkt, betreffen – afhankelijk van het doel – een of meerdere van de onderstaande gegevens:

  • Voor- en achternaam

  • Bedrijfsnaam

  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

  • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)

  • E-mailadres

  • Bankgegevens

In bepaalde gevallen, zoals de fiscale bewaarplicht, zijn wij wettelijk verplicht gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

KISSMYARTS verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens, d.w.z. gevoelige gegevens over bijvoorbeeld gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Indien KISSMYARTS personen jonger dan 16 jaar portretteert, verwerven wij vooraf altijd toestemming bij ouders of voogd. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar zullen dan altijd worden opgeslagen samen met de gegevens van ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

KISSMYARTS verwerkt je gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen zodat we aan een zakelijke overeenkomst kunnen voldoen.

  • Om goederen en diensten bij je te kunnen afleveren.

  • Voor diverse promotiedoeleinden, zoals het toesturen van onze nieuwsbrief. Wil je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kun je dit te allen tijde aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘unsubscribe’ te klikken.

  • Om te kunnen aangeven dat je toestemming hebt gegeven je door KISSMYARTS te laten fotograferen en jouw foto’s te (laten) publiceren.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is KISSMYARTS gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt KISSMYARTS zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst te laten aansluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onder aan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

KISSMYARTS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Om aan de fiscale bewaarplicht te kunnen voldoen, zijn wij genoodzaakt onze financiële administratie – inclusief facturen met gegevens van klanten – ten minste 7 jaar te bewaren.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

KISSMYARTS verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou en/of onze opdrachtgevers of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien je ons toestemming hebt gegeven je te portretteren voor een van onze opdrachtgevers, zullen wij je toestemmingsformulieren met gegevens die je aan ons hebt verstrekt – in de meeste gevallen naam en handtekening – ook met onze betreffende opdrachtgever delen. Uiteraard zorgen we er daarbij voor dat deze bedrijven en organisaties eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens in acht nemen.

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken

KISSMYARTS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je bij ons bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je een gespecificeerd verzoek sturen naar info@kissmyarts.nl.

Beveiliging

KISSMYARTS neemt de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kissmyarts.nl.

Jouw privacyrechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw persoonsgegevens doet, zal KISSMYARTS je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via info@kissmyarts.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en deze privacyverklaring kun je contact opnemen met Marjolein den Hartog via info@kissmyarts.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 11-12-2018